x

Tatranská krajina

Záujem o Tatry rástol postupne už od 17. storočia, ako krajinársku výzvu ich však bolo tiež treba „objaviť“. Prvé zobrazenia – panorámy či horské scenérie vznikali v súvislosti s ich prírodovedným skúmaním. Najstaršie umelecké stvárnenia tatranských motívov pochádzajú z konca 18. storočia. Od začiatku 19. storočia sa téme Tatier príležitostne venovali najmä domáci, spišskí umelci, okolo polovice storočia sa začal záujem o tatranské prostredie zvyšovať. Centrom sa stali predovšetkým kúpele v Starom Smokovci, kde je doložený pobyt viacerých známych krajinárov. Ďalšími motívmi sú Hrebienok a Studenovodské vodopády, žiaden domáci umelec sa však zobrazovaniu Tatier nevenoval systematicky. Po dobudovaní Košicko-bohumínskej železnice (1872) a výraznom zlepšení dostupnosti sa Tatry stali významnou turistickou destináciou. Klientela opätovne lákala maliarov, grafikov však v oveľa zásadnejšej miere nahradili fotografi.Diela na mape: