x

Krajina na obzore – najstaršie pohľady

Príbeh estetického objavovania a doceňovania domácej krajiny v stredoeurópskom priestore začal vlastne až vtedy, keď rozvoj európskeho krajinárstva dosahoval zenit. Do 19. storočia bola u nás krajina nanajvýš súčasťou či pozadím iných tém, najčastejšie loveckých alebo bojových výjavov. Najosobitejšie sa tradícia zobrazenia domácej krajiny prejavila v pohľadoch na mestá – veduty. Tie sa pôvodne zameriavali výlučne na mestskú panorámu a okolitej krajine venovali len málo pozornosti. Na začiatku 19. storočia sa však už objavujú diela, kde autori mesto vnímajú už v kontexte krajiny, akoby sa pozreli ponad hradby a spozorovali ju „na obzore“. V tejto sekcii sa stretávame s najstaršími príkladmi zachytenia krajiny v médiách 19. storočia.Diela na mape: