DVE KRAJINY

OBRAZ SLOVENSKA

19. storočie súčasnosť

Výstava Slovenskej národnej galérie s názvom DVE KRAJINY. Obraz Slovenska: 19. storočie × súčasnosť sa nachádza na dvoch poschodiach Esterházyho paláca a obsahuje vyše 400 diel zo zbierok 35 galérií, múzeí, inštitúcií a od súkromných majiteľov. Je rozdelená do jedenástich sekcií, ktoré predstavujú premeny žánru slovenskej krajiny v umení 19. storočia (napr. témy putovania po krajine, mestá v krajine, hrady, dunajské pohľady, krajinu regiónov, Tatry, či vplyvy modernizácie), komentované vstupmi – intervenciami – súčasného umenia. Vzniká tu typ akejsi výstavy vo výstave, ktorá okrem „poznávacieho“ a estetického aspektu (ako vyzeralo Slovensko kedysi a akými prostriedkami sa zobrazovalo) prináša aj aktuálny, do istej miery scudzujúci príbeh krajiny, jej zobrazenia či vernejšie vyjadrenia (a teda aj bytia) v súčasnosti. Kým jedna časť súčasných artefaktov zachováva „malebné“ a „romantické“ ladenie diel z 19. storočia, resp. sa s nimi polemicky, niekedy úsmevne, „pohráva“, iná časť sa k modernizovanej krajine stavia oveľa nemilosrdnejšie, nastavuje jej zrkadlo s ironickým, kritickým nadhľadom. Vyústenie príbehu výtvarného putovania po „krásnej zemi“ od Tatier k Dunaju (ako ju kedysi nazval Samo Chalupka), tak dostáva nečakanú, ale v každom prípade výstižnú a aktualizovanú pointu.

Webstránka dvekrajiny.sng.sk sprístupňuje vybrané diela z výstavy on-line a vo vysokom rozlíšení. Dodržuje rozdelenie do jedenástich výstavných sekcií, ale taktiež umožňuje jednotlivé diela vyhľadávať a triediť podľa popisných údajov či tematických tagov a objavovať ich na interaktívnej mape Slovenska.

Počas trvania výstavy budú na stránke postupne pribúdať ďalšie diela, informácie a funkcionality, čím sa bude približovať budúcej podobe nového Webu umenia (momentálne obsahujúceho viac než 17 tisíc zdigitalizovaných diel výtvarného umenia na Slovensku), ktorému slúži ako prototyp a ukazuje tak smerovanie jeho prebiehajúceho redizajnu.


Termín: 3. júl - 19. október 2014

Koncepcia: Martin Čičo, Katarína Bajcurová

Kurátori: Lucia Almášiová, Katarína Beňová, Petra Hanáková, Aurel Hrabušický, Lucia G. Stachová

Miesto: Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otváracie hodiny:

Pondelok: zatvorené
Utorok: 10.00 – 18.00
Streda: 10.00 – 18.00
Štvrtok: 12.00 – 20.00
Piatok: 10.00 – 18.00
Sobota: 10.00 – 18.00
Nedeľa: 10.00 – 18.00

Vstup zdarma

Katalóg DVE KRAJINY

Dizajn: Ján Šicko

Vydala: Slovenská národná galéria

Cena: 20 €

Dostupný v kníhkupectve Ex Libris v priestoroch SNG na Námestí Ľ. Štúra 4 v Bratislave.

Katalóg DVE KRAJINY

Sťahovanie obrázkov

Creative Commons

Digitálne reprodukcie diel SNG na tejto stránke sú sprístupnené pod licenciou Creative Commons BY-NC-SA 4.0. Môžete si ich voľne stiahnuť vo vysokom rozlíšení. Reprodukcie sa môžu ľubovoľne využívať na nekomerčné účely - kopírovať, zdieľať či upravovať. Pri ďalšom šírení obrázkov je potrebné použiť rovnakú licenciu (CC BY-NC-SA) a uviesť odkaz na webstránku https://dvekrajiny.sng.sk s citáciou diela (autor, názov, rok vzniku, vlastník diela).

Príklady využitia reprodukcií:

  • tlač na nekomerčné účely (plagáty, pohľadnice alebo tričká)
  • vlastná tvorba (digitálna úprava reprodukcie, využitie jej časti pre animáciu alebo koláž)
  • vzdelávanie (vloženie obrázku na vlastnú webstránku, použitie na Wikipedii či ako súčasť prezentácie)

Všetky voľne stiahnuteľné diela nájdete tu.

Tlač reprodukcií

K vybraným dielam zo zbierok SNG ponúkame možnosť objednať si reprodukcie v archívnej kvalite na fineartových papieroch. Po výbere diel, vyplnení údajov a odoslaní objednávky vás bude kontaktovať pracovník SNG s podrobnejšími informáciami.

Momentálne je možné vyzdvihnúť si diela len osobne v kníhkupectve Ex Libris v priestoroch SNG na Námestí Ľ. Štúra 4 v Bratislave.

Generálny partner:

enel

Voľný vstup vďaka:

banka ja a ty