x

Krajina v službách idey vlasti a národa

Jedným zo symbolov politickej geografie Habsburskej monarchie bol Dunaj pretekajúci jej veľkým územím. Snahu po jednote reprezentuje i prívlastok dunajská či podunajská monarchia. Tendencia identifikovať geografické či historické objekty s vlasťou bola ale tiež súčasťou národnobuditeľských aktivít jej jednotlivých etník. Ako symboly teritória Slovákov sa ujali predovšetkým Devín a Kriváň, respektíve vymedzenie „od Tatier k Dunaju“. Boli však manifestované literárne a napriek množstvu zobrazení sa vo výtvarnom umení s národnouvedomovacími snahami väčšinou nespájali. Po potlačení revolúcie 1848/1849 pokračovala snaha o budovanie pozitívneho obrazu spoločnej vlasti. Okrem grafických cyklov bola slovenská časť Uhorska často zobrazovaná ako súčasť výzdoby oficiálnych priestorov v Budapešti alebo Egeri. Zavŕšením tohto vlastivedného žánru bolo „popularizačné veľdielo“ Rakúsko-uhorská monarchia slovom a obrazom (1885 – 1901), kde nachádzame početné malebné pohľady z nášho územia, ale i prvé príklady industrializácie a technických stavieb.Diela na mape: