Hľadám cestu na Devín

V roku 1836 sa uskutočnil pamätný výstup štúrovcov na Devín v prísnom utajení. Romantické putovanie a strácanie sa v krajine a to, čo Devín symbolizuje pre slovenskú kultúru, využil Erik Binder ako materiál pre vyjadrenie veľmi aktuálneho pocitu možnej straty orientácie, hoci sa človek pohybuje po označenej a mnohokrát vyšliapanej trase. Hľadanie je tu (ironickým) cieľom, cesta je zámerným blúdením a samotný cieľ je len ilúzia, čo sa zjavuje a mizne, pretože realita je  labyrintová a neprehľadná. V Binderovom prípade aforistické zvolanie Friedricha Schlegela z roku 1800 (Mnohé diela starých sa stali fragmentmi. Mnohé diela nových sú nimi od začiatku.) sa stáva pravdivým a vlastne pochvalným kritickým tvrdením, keďže jeho fragment nielenže tému aj médium unesie, ale v ďalšom pláne aj reflektuje.
- z katalógu k výstave Dve krajiny
autor: Erik Binder
datovanie: 2007
rozmer:
výtvarný druh: iné médiá
tagy: koncept les
sekcia: Krajina v službách idey vlasti a národa
technika: farebné fotografie
inštitúcia /
majiteľ:
súkromný majetok
geografická oblasť: Devín