x

Krajina na ceste modernizácie

Najprogresívnejšou témou bola v druhej polovici 19. storočia modernizácia krajiny. Využitie parného stroja v doprave prinieslo s výstavbou železníc a dopravno-inžinierskych stavieb mostov a tunelov aj zmenu tváre krajiny. Výstavby seredskej či bratislavskej trate smerom na Viedeň (1846) sú dokumentované grafikami, neskoršia Košicko-bohumínska železnica (1869 – 1872) už aj fotografiami. Kontrastu medzi krajinou a modernými konštrukciami sa venoval Pavol Socháň, tento trend ale nájdeme aj v dokumentárnych fotografiách prvých priemyselných podnikov.Diela na mape: