Čierny Váh

Z cyklu Obrazy krajiny

Veľkoformátový dvojčlenný obraz – diptych je v krajinárskej fotografii známy už od 90. rokov minulého storočia. Oproti iným autorom sa J. Kekeli zameriava viac na nespojitosť spojitého – záber širokej krajinnej panorámy s hlbokým priestorom je rozdelený na dve časti nepatrnou medzerou, avšak iba zdanlivo. Pri pozornejšom pohľade zistíme, že máme pred sebou dva zábery, ktorých zorné polia na seba celkom nenadväzujú. Vzniká tak zárodok akéhosi kubisticky multifazetového pohľadu na svet, alebo nový variant nedokonalej stroboskopickej fotografie s posunutým uhlom záberu. Pri vnímaní takéhoto kompozičného dvojčlena vzniká pocit priestorového zneistenia. 
- z katalógu k výstave Dve krajiny
autor: Ján Kekeli
datovanie: 2011–2013
rozmer: 150 cm × 190 cm
150 cm × 190 cm

výtvarný druh: fotografia
žáner: krajina
tagy: hory polia rieka
sekcia: Krajina na ceste modernizácie
materiál: papier, dibond
inštitúcia /
majiteľ:
súkromný majetok