x

Živá krajina – kulisa etnografických výskumov

19. storočie bolo dôležitým obdobím formovania sa európskych národov a v tejto spojitosti dochádzalo aj k výskumu ich špecifických znakov a vzájomných rozdielov. Za nositeľov osobitých vlastností etnika bol považovaný predovšetkým materinský jazyk a ľudové kultúrne prejavy, dnes súhrnne nazývané folklór. Ich podstatnou súčasťou, vizuálne určujúcou regionálne špecifiká, bol odev. Od začiatku storočia sa práve pre svoju príťažlivú rozmanitosť stal predmetom etnografických výskumov, ale aj obrazových albumov. Figúra, v krajinárstve tradične používaná ako drobná štafáž, tu tak dostáva novú dôležitosť, pomer krajina: človek sa otáča v opačnom garde. Figúra narastá a krajina sa dostáva do úzadia, je tu prítomná len ako jeho doplnok či „regionálna adresa“.Diela na mape: