x

Pod povrchom – krajina nepoznaná

Kombináciu prírodovedného nazerania a analytickej vášne umelcov pre neprebádané kúty krajiny prinášajú pohľady na bizarné prírodné prostredia na povrchu, ale i tajomný svet jaskýň. Známy lekár a horolezec Edmund Téry spolu s amatérskym fotografom Mártonom Á. Pattantyúsom ako prví podrobnejšie fotograficky zdokumentovali oblasť Manínskej tiesňavy, Súľovských skál alebo Vršatca na Považí. Na ich výskum nadviazali ďalší fotografi (Andrej Kmeť, Alojz Baker, Július Francisci a iní.), ale ešte koncom 19. storočia Ľudovít Csordák mapoval bizarné prírodné prostredie Zádielskej doliny maliarskymi prostriedkami. Veľkému záujmu sa tešili dve novoobjavené jaskyne – Dobšinská ľadová (1870) a Belianska jaskyňa (1881). Vizuálne príťažlivú Dobšinskú ľadovú jaskyňu zachytávajú viaceré kresby a maľby, prvý album jej fotografií vznikol po roku 1887, keď bola ako vôbec prvá v Európe elektricky osvetlená.Diela na mape: