Pohľad na Hontiansku priepasť

Andrej Kmeť svojou zberateľskou a amatérskou výskumnou činnosťou položil základy viacerých prírodných vied na Slovensku. Zaujímal sa o históriu, geológiu, mineralógiu a botaniku  Hontu, Štiavnických vrchov a oblasti Sitna. Svoje výskumy dokumentoval vlastnými amatérskymi fotografiami, prípadne využíval služby miestnych fotografov Alojza Bakera, Júliusa  Franciscyho a ďalších. Zrejme od niektorého z týchto autorov pochádza i fotografia zachytávajúca Pohľad na Hontiansku priepasť z roku 1890, adjustovaná na predtlačenej lepenkovej podložke klasicky po vzore grafických diel. Kmeť si ako amatérsky muzeológ uvedomoval potrebu a výhody inštitucionálneho podchytenia prírodovedeckých výskumov. Po viacerých diskusiách a návrhoch bola nakoniec až v roku 1893 založená Muzeálna slovenská spoločnosť s vlastným výskumným a publikačným programom.
- z katalógu k výstave Dve krajiny

Rozmery lepenky: 29,9 cm × 35,4 cmautor: neznámy autor
datovanie: 1890
rozmer: 17.1 cm × 23.3 cm
výtvarný druh: fotografia
žáner: prírodný motív
tagy: kaňon les
sekcia: Pod povrchom – krajina nepoznaná
materiál: béžová lepenka
technika: kolódiová fotografia
inštitúcia /
majiteľ:
Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
inventárne číslo: NH 746
geografická oblasť: Hont