Belianska jaskyňa - Klenotnica

Zo série ilustrácií: Samuel Weber - Beschreibung Szepes-Bélaer Tropfstein-Höhle.

Belianska jaskyňa bola známa už od 18. storočia, ale až objavy spišského teológa, historika, geológa Samuela Webera (1835 – 1908) prispeli v roku 1881 k jej „znovuobjaveniu“ a následnej propagácii. ... V roku 1882, keď začali Beliansku jaskyňu objavovať prví návštevníci, bol medzi nimi práve aj Ladislav Mednyánszky. Pre Webera vyhotovil 8 kresieb, ktoré boli prevedené do litografie a použité ako ilustrácie. ... V osobnom fonde umelca uloženom v Archíve výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie sa zachoval list, ktorý mu napísal S. Weber. Píše tu, že: ... zajtra ráno s malou spoločnosťou ľudí uskutočním krátku návštevu jaskyne. Ak by ste mali záujem sa pridať, budem veľmi rád, ak by ste vyhotovili niekoľko obrázkov. Môžem poslať mojich ľudí pre Vás o siedmej hodine. Oblečenie na návštevu jaskyne by malo byť jednoduché a teplé. Teším sa Vášmu záujmu, Váš Samuel Weber.
- z katalógu k výstave Dve krajiny

autor: Ladislav Mednyánszky
datovanie: 1883
rozmer:
výtvarný druh: grafika
žáner: prírodný motív s figurálnou štafážou
tagy: jaskyňa ľudia
sekcia: Pod povrchom – krajina nepoznaná
inštitúcia /
majiteľ:
Knižnica ŠOA, Levoča
geografická oblasť: Belianska Jaskyňa