Ferdinandova huta

Šľachtický rod Coburgovcov patril v 19. storočí k popredným priemyselníkom v Uhorsku. Uhorskú vetvu rodu založilo nemecké knieža Ferdinand Juraj Coburg, ktorý sa v roku 1816 oženil s  Máriou Koháryovou (dcérou uhorského kniežaťa Františka Jozefa Koháryho), čím nadobudol i rozsiahle majetky v Uhorsku a Rakúsku, tie neskôr významne rozšíril. Po Ferdinandovej smrti  rodinné majetky získal mladší syn August Ľudovít a po ňom zase jeho prvorodený syn Filip. V Hornom Uhorsku vlastnili Coburgovci najmä píly a železiarske prevádzky okolo Hrona, tieto sa  zavedením technických inovácií 50. rokov 19. storočia (pudlovanie, skujňovanie, valcovanie) priblížili moderným podnikom.
- z katalógu k výstave Dve krajiny

Rozmery lepenky: 30,9 cm × 38 cm
autor: Karol Divald
datovanie: 1865–1890
rozmer: 16.3 cm × 21.9 cm
výtvarný druh: fotografia
žáner: priemyselná krajina
tagy: priemysel polia les
sekcia: Krajina na ceste modernizácie
materiál: béžová lepenka
technika: albumínová fotografia
značenie:
na lepenke vpredu v strede dole tlačou: Ferdinand huta. Ferdinands hűtte.
pod fotografiou vpravo: Divald Károly, Eperjes
inštitúcia /
majiteľ:
Múzeum vo Sv. Antone
inventárne číslo: ANT01227
geografická oblasť: Pohorelá