Devín I.

Fotografie patria do série siedmich krajinárskych štúdií Devína, ktoré v postupnom slede ukazovali premenu siluety hradného brala pri ceste pozdĺž Dunaja. V ateliéri Kozič tieto fotografie vyhotovili ako obrazový podklad pre umiestnenie miléniového pomníka uhorskou vládou v rokoch 1895 – 1896. Stavitelia Gyula Berczik, Alexander Feigler a sochár Gyula Jankovits boli autormi pomníka a pravdepodobne i objednávateľmi fotografií. Pomník v podobe vysokého štíhleho stĺpa na osemuholníkovom podstavci bol zakončený postavou arpádovského bojovníka. Zámerne osadený na Devíne mal symbolizovať mocenskú nadvládu Maďarov na tomto území po období Veľkej Moravy. Pre výstavbu pomníka bola v tomto období zbúraná i horná časť pôvodného Devínskeho hradu.
- z katalógu k výstave Dve krajiny
autor: Eduard Kozič (ateliér)
datovanie: 1895
rozmer: 24.5 cm × 33.6 cm

výtvarný druh: fotografia
žáner: štúdia, objektová štúdia, krajina, riečna krajina, vodný motív, prírodný motív, architektonický motív
tagy: hrad rieka
sekcia: Krajina v službách idey vlasti a národa
materiál: kartón
technika: kolódiová fotografia
značenie:
na kartóne vpredu v strede dole: Devény vára I. – 1895
inštitúcia /
majiteľ:
Magyar Nemzeti Muzeum, Budapešť
inventárne číslo: 3882/1958 fk
geografická oblasť: Devín