Pohľad na Košice

Pohľad na Košice z 50. rokov 19. storočia od fotografa Imricha Rotha patrí v súčasnosti medzi najstaršie známe vyobrazenia konkrétnej lokality z územia Slovenska. Fotografia zastupuje Rothove práce vytvorené slaným procesom, resp. na slanom papieri, kde nositeľom svetlocitlivej vrstvy bol roztok obyčajnej soli. Hoci výsledný obraz bol na povrchu matný, menej kontrastný a čitateľný v detailoch, v 50. rokoch bol medzi fotografmi tento typ papiera rozšírený najmä pre ľahký proces prípravy a možnosť následnej úpravy kolorovaním (pod vplyvom maľby). Na Rothovej fotografii môžeme zaznamenať nedokonalosť objektívu, ktorý ešte nebol schopný zachytiť ostro aj okraje obrazu, ani blízke kopcovité pozadie. Hoci fotografia nie je čistým krajinárskym záberom, je pre nás dôležitá ako jeden z najstarších dokladov záujmu fotografov o slovenskú krajinu vôbec.
- z katalógu k výstave Dve krajiny
autor: Imrich Emanuel Roth
datovanie: 1850–1855
rozmer: 13.8 cm × 18.3 cm
výtvarný druh: fotografia
žáner: krajina, mestská krajina, architektonický motív, pracovný motív
tagy: mesto polia práca
sekcia: Krajina na obzore – najstaršie pohľady
materiál: papier
technika: slaný proces
inštitúcia /
majiteľ:
Východoslovenské múzeum, Košice
inventárne číslo: VIII.1272
geografická oblasť: Košice