Tatranská architektúra

Tvorba Štefana Papča (1983 Ružomberok) je jedinečným spojením dvoch disciplín (a iste i vášní) – sochárstva a horolezectva. Ako sochár/horolezec sa svojím vlastným telom,  prostredníctvom často náročného fyzického výkonu zmocňuje „extremít“ krajiny, jej špecifických vlastností, a túto skúsenosť potom preklápa do prostredia galérie. Mení v univerzálnejšiu  estetickú skúsenosť. Schematické kresby, vyskladané z konvenčných, vlastne konceptuálnych horolezeckých značiek, ktoré sú pre horolezca návodom ako interpretovať (zdolať) horský terén –  konkrétnu stenu, sú výtvarne neobyčajne pôsobivé. V galérii sa stávajú v podstate abstraktnou kresbou, ktorá ale v sebe nesie dimenziu času, istý príbeh a silný romantický náboj.
- z katalógu k výstave Dve krajiny
autor: Štefan Papčo
datovanie: 2013
rozmer: 750 cm × 120 cm
120 cm
výtvarný druh: iné médiá
žáner: konštrukčný motív, horský motív
tagy: koncept hory
sekcia: Tatranská krajina
materiál: drevo
inštitúcia /
majiteľ:
súkromný majetok