Pohľad na Lednický hrad

V období stavovských povstaní sa podobne ako iné hrady stal aj Lednický hrad cieľom povstalcov a následne cisárskeho vojska, ktoré ho v roku 1710 vypálilo. Pritom z obranného hľadiska patril k takmer nedobytným. Bol postavený na strmom brale a skladal sa z troch odstupňovaných častí, pričom do nádvoria stredného hradu s hlavnými palácovými stavbami viedol jediný  prístup v podobe tunela vysekaného do skaly. Aj v ďalších častiach hradu sa stavané objekty napájali a prelínali so skalou, čo mu dodávalo zvláštny vzhľad i ťažšiu stavebnú čitateľnosť.
O to príťažlivejšia bola táto formálna bizarnosť – deštrukcia pôvodne súvislej (?) skalnej steny a prelínanie sa prírodných prvkov s murovanými objektmi, resp. v 19. storočí do značnej miery už s ich ruinami – pre dobových kresliarov.
- z katalógu k výstave Dve krajiny

autor: Neznámy autor predlohy
Adolf Friedrich Kunike
datovanie: okolo 1830
rozmer: 26.2 cm × 33.8 cm
výtvarný druh: grafika
žáner: krajina s architektonickým motívom
tagy: hrad obec
sekcia: Historizujúca interpretácia krajiny – hrady, zámky, ruiny
technika: litografia
značenie:
vpravo dole: lith. u. gedr. b. Dr. Kunike
nápis v strede dole: Ansicht des Bergschlosses Lednitz / in Ober Ungarn.
inštitúcia /
majiteľ:
Východoslovenské múzeum, Košice
inventárne číslo: H 60574
geografická oblasť: Lednica