Kaplnka v kúpeľoch Sliač

Z cyklu pohľadov na kúpele Sliač

Dorotin prameň, pomenovaný na počesť manželky palatína, arcivojvodu Jozefa po ich spoločnom pobyte v kúpeľoch v roku 1823, je napríklad inscenovaný ako studnička centrálne  umiestnená do kruhu tvoreného stromami s lavičkami po obvode. Podobne len spoza hustého porastu sa vynára priečelie kaplnky, s výrazne klasicistickou stĺpovou ochodzou, pripomínajúce  takmer talianske ideálne krajiny s klasickou antickou architektúrou. Len tu je porast ešte výraznejší a vytvára romantické zákutia, ktoré sa roztvárajú pre letmý pohľad na kompozičnú pointu, na slnkom zaliate priečelie.
- z katalógu k výstave Dve krajiny

Rozmery podtlače: 26,6 cm x 34 cm
autor: Karol Ľudovít Libay
Andreas Kaiser
datovanie: okolo 1860
rozmer: 14.9 cm × 19.6 cm
výtvarný druh: grafika
žáner: krajina s architektonickým motívom s figurálnou štafážou
tagy: kúpele ľudia
sekcia: Zdravie a odpočinok – kúpele
technika: litografia s podtlačou; kolorovanie
značenie:
nápisy pod obrazom: Á KÁPOLNA. DIE KAPELLE.
inštitúcia /
majiteľ:
Balneologické múzeum, Piešťany
inventárne číslo: B 2-1444
geografická oblasť: Sliač